Veerkracht in tijden van onzekerheid

Geachte heer/mevrouw,

Welkom op de webpagina van ons onderzoek! Wij vragen u om mee te doen aan het wetenschappelijk onderzoek "Veerkracht in tijden van onzekerheid". Dit onderzoek is opgezet binnen de masteropleiding ‘Managementwetenschappen’ van de Open Universiteit onder leiding van dr. Dave Stynen (hoofdonderzoeker).

Dit onderzoek gaat over hoe werknemers de mogelijke onzekerheden in hun werk ervaren. Immers, globalisering, digitalisering, robotisering zijn allemaal veranderingen die organisaties proberen op te vangen door aan hun werkprocessen, structuur, en of organisatiecultuur te sleutelen door het inzetten van diverse verandertrajecten zowel groot als klein. Dat brengt onzekerheid mee voor organisaties maar ook onzekerheden voor werknemers zoals hoe gaat mijn baan qua inhoud en arbeidsomstandigheden evolueren de komende tijd? Of soms ook meer fundamenteel: zal mijn baan in de toekomst verdwijnen? Hoe werknemers dit ervaren en hoe zij daar al dan niet veerkrachtig mee kunnen omgaan, staat centraal in dit onderzoek. 

Om dit te onderzoeken is het nodig om informatie te verzamelen van werknemers die op dit moment in dienstverband werken in een organisatie en minimaal 18 jaar oud zijn. Om effecten te kunnen bestuderen is het heel belangrijk dat we minimaal twee metingen kunnen doen. De tweede vragenlijst volgt automatisch 4 maanden nadat u de eerste vragenlijst heeft ingevuld. Het is normaal dat een aantal vragen dezelfde zullen zijn, dit om eventuele veranderingen hierin te kunnen bestuderen. Als u akkoord gaat met deelname, wordt u aldus vriendelijk verzocht om tweemaal een online vragenlijst in te vullen. De eerste vragenlijst (geschatte invulduur 15-20 minuten) is langer dan de tweede vragenlijst (geschatte invulduur 5-10 minuten) omdat enkel in de eerste vragenlijst een aantal achtergrondkenmerken (bijv. opleidingsniveau) worden bevraagd. 

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees de informatiebrief rustig door en vraag indien nodig de hoofdonderzoeker (zie contactgegevens onderaan) om aanvullende informatie.

Informatiebrief

Vragen over het onderzoek?

Als u vragen of zorgen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de betrokken eindverantwoordelijke onderzoeker van de Open Universiteit: 

Dr. Dave Stynen

E-mail: dave.stynen@ou.nl

Meedoen aan het onderzoek?

U kunt zich aanmelden voor dit onderzoek door het toestemmingsverklaring onderaan deze pagina te bevestigen en uw gegevens te registreren. U ontvangt dan een link om je account te activeren op uw emailadres en kan dan vervolgens de vragenlijst invullen.

Veel dank voor uw bijdrage!

De privacy disclaimer van de Open Universiteit vindt u hier: www.ou.nl/privacy.