Onderzoeksplatform O4U slaat geen persoonsgegevens op van bezoekers zolang deze openbare informatie bekijkt. Wel wordt een technisch cookie geplaatst voor gebruiksgemak, deze wordt niet gebruikt om te tracken buiten O4U.

Een bezoeker kan zich registreren voor een onderzoek. Een registratie kan op twee manieren plaatsvinden. De keuze tussen de twee manieren is afhankelijk van de inrichting van het onderzoek en niet een keuze van de gebruiker.

Ten eerste is er de variant waarbij de gebruiker een disclaimer accepteert om verder te kunnen gaan met het onderzoek. De gebruiker wordt binnen het onderzoek volgbaar middels een automatisch aangemaakt pseudoniem. In deze variant worden binnen O4U verder geen persoonsgevens verwerkt.

De tweede variant vraagt om de gebruiker om een geïnformeerde toestemming inclusief actieve bevestiging en, voor betreffende onderzoeken, een handtekening. Bij de registratie wordt een emailadres opgeslagen en geverifieerd. Na verificatie van deze registratie wordt voor de gebruiker een account aangemaakt. De gebruiker kan in- en uitloggen en de account inzien, bewerken en eventueel verwijderen, zie hiervoor Account. Er worden dus beperkt persoonsgegevens (namelijk dat emailadres) verwerkt na toestemming van de gebruiker. Wanneer de gebruiker eenmaal ingelogd deelneemt aan een onderzoek als respondent is deze slechts als pseudoniem volgbaar voor de onderzoeker. Een respondent is dus voor de onderzoeker niet herleidbaar binnen O4U.

Een onderzoek leidt een respondent langs diverse externe deelonderzoeken / taken. O4U stuurt daarvoor telkens het pseudoniem mee. Aan het einde van zo’n externe taak wordt de respondent terug naar O4U gestuurd. Hierbij wordt het pseudoniem en een getal teruggestuurd. Aan de hand van dat getal wordt mogelijk de vervolgstap bepaald.