Vragenlijst voor Bekkenfysiotherapeuten

OVER DIT ONDERZOEK

In dit onderzoek willen we in kaart brengen welke klachten jongvolwassen zwangere vrouwen en vrouwen met en zonder kinderen rapporteren, die in bekkenfysiotherapie praktijken in Nederland door geregistreerde bekkenfysiotherapeuten behandeld zijn of worden. Wij willen weten welke klachten vaak gecombineerd voorkomen en wat de relatie van die klachten met zwangerschap, bevallingen en bekkenbodem spierfunctie is.

Dit onderzoek is ingegeven vanuit de bekkenfysiotherapiepraktijk en de interesses van de hoofdonderzoeker. Het is haar in haar werk opgevallen dat sommige klachten, die jongvolwassen vrouwen ervaren eerst onuitgesproken blijven. Soms zijn andere klachten, dan de aanleiding om naar de praktijk te komen, belangrijker dan de klacht op de verwijsbrief van de arts. Om een beter beeld van die “meer verborgen of bijkomende” klachten te krijgen, gaan wij op zoek naar zo veel mogelijk karakteristieke klachten van jongvolwassen vrouwen, die een bekkenfysiotherapeut bezoeken. Om hier beter inzicht in te krijgen, willen wij jullie, collega’s bij dit onderzoek te betrekken en vragen ons, met toestemming van de betreffende vrouwen, van informatie te voorzien over de door jongvolwassen vrouwen in jullie praktijk gerapporteerde klachten en de daarbij voorkomende bekkenbodem spierfunctie. Hieronder vind je een link naar de toestemmingsverklaring voor vrouwen. Je kunt het document zelf 30 keer printen of als je 30 papieren formulieren wilt ontvangen stuur dan even je postadres naar Alma.Brand@ou.nl. Tevens vind je hier een link naar een invulschema voor de geselecteerde vrouwen en een flyer om op te hangen in je praktijk.

BELANGRIJK! Lees de informatiebrief goed door. Daarin staat belangrijke informatie over het verzamelen en inleveren van de toestemmingsverklaringen van de vrouwen.

Met de uitkomsten van deze inventarisatie wil ik in vergelijking met de uitkomsten van een vergelijkbare studie onder vrouwen bekijken of wij en zij over dezelfde klachten praten, en of en hoe we vrouwen beter kunnen informeren over (potentiële) klachten in relatie tot zwangerschappen en bevallingen. 

Informatiebrief

Toestemmingsverklaring voor geselecteerde vrouwen

30 Geselecteerde vrouwen

Wervingsflyer voor vrouwen

Mocht u binnen een uur na aanmelden geen email ontvangen om een wachtwoord in te stellen en in te loggen, controleer dan a.u.b. even uw spam box. 

 

Ik merk in reacties van sommige collega’s dat ze denken dat het heel veel werk is de vragenlijst (30 korte onderdelen) in te vullen.

Elke lijst (per vrouw) is kort en bestaat uit een vraag over leeftijd, pariteit (zwanger + duur, met kinderen + soort partus, aantal kinderen, leeftijd jongste kind, of zonder kinderen) een vraag over klacht bij aanmelding, een vraag over klacht na anamnese, een vraag over alle gerapporteerde klachten. Dan een vraag over inwendig onderzoek: heel kort: is het gedaan, welke onderzoek, zo ja, wat is je bevinding, en zo nee, waarom heb je geen onderzoek gedaan.

Ik heb dit zelf ook uitgetest en heb gemerkt dat met de toestemmingsformulieren op tafel en een korte uitleg, vrouwen geen bezwaar hebben hiervoor toestemming te geven. De vrouwen die je kiest kunnen ook in de andere studie deelnemen als ze dat willen. Het invullen per vrouw is echt vrij snel gedaan.

Je kunt steeds opnieuw inloggen op de site waar je de vragenlijsten in kunt vullen. Dit kun je doen per vrouw/behandeling, na een dag werken, of na het verzamelen van een aantal toestemmingen. Dat is geheel aan jezelf, hoe je dat handig en makkelijk vindt.

Mocht je uiteindelijk de 30 vrouwen niet verzameld krijgen, dan ben ik zonder meer blij met minder data, want alle data die ik verzameld krijg op dit onderwerp is van groot belang voor de uitkomsten van mijn studie.

Ik hoop dat dit helpt jullie te motiveren mee te doen aan dit onderzoek.