Onderzoek 'Leven met een MPN'

Deelnemen aan onderzoek ‘Leven met een MPN’

Afbeelding verwijderd.

Fijn dat u geïnteresseerd bent in dit onderzoek over Myeloproliferatieve Neoplasmata, afgekort als MPN’s.

Doel van dit onderzoek  is inzicht krijgen in de gevolgen van een MPN-ziekte voor het dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid of beperkingen in het ondernemen van activiteiten. Ook willen we meer te weten komen over hoe mensen zich aanpassen aan de ziekte. Praten mensen bijvoorbeeld veel over hun MPN of hoe gaan ze met hun problemen om? Op basis hiervan kunnen we kijken hoe we het leven met een MPN kunnen verbeteren, bijvoorbeeld met programma’s of begeleiding.

Uw deelname is heel belangrijk want zo helpt u ons meer over deze ziektebeelden te weten te komen.  We vragen u tweemaal een online vragenlijst in te vullen, nu en over zes maanden. Dat duurt ongeveer 30 minuten per keer, dus het is belangrijk dat u hier voldoende uitgerust aan begint. 

Als dank voor uw bijdrage maakt u, na het invullen van beide vragenlijsten, kans op een van de vier boekenbonnen à 25 euro die onder de deelnemers worden verloot.

 

Voor meer informatie over dit onderzoek klikt u hier

 

Alvorens naar de vragenlijst te gaan, hebben we eerst formeel uw toestemming nodig. U kunt alleen deelnemen als u het eens bent met onderstaande punten. Dat doet u door het vakje 'bevestigen' aan te vinken. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en u doet dus alleen mee als u dat zelf wilt. Als u meedoet, kunt u ook nog tijdens het onderzoek stoppen.  U hoeft deze toestemming maar een keer te geven, dus alleen voorafgaand aan het invullen van de eerste vragenlijst. Deze tekst blijft daarna zichtbaar, maar u hoeft dan niet nogmaals uw toestemming te geven.

 

Hartelijk dank voor uw getoonde interesse in dit onderzoek.

Vanaf nu is het helaas niet meer mogelijk om u hiervoor aan te melden en aan de eerste vragenlijst deel te nemen. Wie de eerste vragenlijst wel volledig heeft ingevuld, krijgt zes maanden daarna automatisch een oproep via de mail om de tweede vragenlijst in te vullen.