Open Universiteit Levenslooppsychologie

Beste lezer, 

Fijn dat u interesse toont in de TRIPP studie: Transitie naar positief ouderschap. We willen u uitnodigen om deel te nemen aan dit onderzoek. Hiermee helpt u de begeleiding van toekomstige ouders te optimaliseren. 

Wij hebben uw toestemming hiervoor nodig. U beslist zelf of u meedoet, deelname is vrijwillig. Voordat u beslist of u mee wilt doen, krijgt u in deze brief uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door. 

Achtergrond en doel

De transitie naar ouderschap wordt door velen beschreven als de meest vreugdevolle en tegelijkertijd uitdagende periode van hun leven. Op veel verschillende vlakken kan het krijgen van een kind samenhangen met verandering: verandering van identiteit, levensstijl, relaties, sociaal netwerk, maar ook lichamelijk en emotioneel gebeurt er veel. De transitie naar ouderschap kan erg uitdagend zijn voor nieuwe ouders, maar tegelijkertijd kan er ruimte ontstaan voor positieve veranderingen en groei.  

Het doel van dit onderzoek is om de transitieperiode naar het eerste ouderschap in kaart te gaan brengen en inzicht te verkrijgen in factoren die deze transitie positief beïnvloeden, om zo tot waardevolle interventiestrategieën te komen die het welzijn en functioneren in deze levensfase bevorderen. 

Meedoen

Voor deelname aan dit onderzoek dient u of uw partner in verwachting te zijn van uw eerste kind; u dient zich hierbij minimaal in de twaalfde week van de zwangerschap te bevinden. Ook na de bevalling kunt u nog instromen, dit kan tot 8 maanden na de geboorte. Deelnemers dienen daarnaast woonachtig te zijn in Nederland of België, de Nederlandse taal voldoende te beheersen en 18 jaar of ouder te zijn.  

Deelname bestaat uit het invullen van online vragenlijsten gedurende de zwangerschap en na de geboorte van het kind. Er zijn vier mogelijke meetmomenten, waarbij u automatisch per mail wordt uitgenodigd om de vragenlijsten in te vullen. De vragen kunnen online in uw eigen tijd worden ingevuld. Deelname zal per keer ongeveer 30 minuten van uw tijd in beslag nemen, in totaal gaat het om een investering van 2 uur.  

Specifiek zult u uitgenodigd worden om vragen in te vullen op de volgende momenten:  

  • Begin tweede trimester (12-20 weken zwanger)
  • Derde trimester (28-36 weken zwanger)
  • Vlak na de geboorte (6-12 weken na geboorte)
  • Een half jaar na de geboorte (6-8 maanden na geboorte)

 

Bij vragen kunt u contact opnemen via het algemene mailadres (eersteouderschap@ou.nl) of via de hoofdonderzoekers Dr. Annelie Beijer (annelie.beijer@ou.nl) en Dr. Simone Verhagen (simone.verhagen@ou.nl). Voor meer informatie en nieuws rondom dit onderzoek, klik hier.