Header_Psych_Basisbehoeften_Onderzoek

Beste geïnteresseerde,

Wij willen u vragen deel te nemen aan het onderzoek Psychologische behoeften bij volwassenen van verschillende leeftijden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de vakgroep Levenslooppsychologie van de Open Universiteit.Wat onderzoeken wij?

Wij zijn geïnteresseerd in de psychologische behoeften van mensen, en vooral de mate waarin die worden bevredigd of gefrustreerd. Is dat hetzelfde voor mensen van verschillende leeftijden? En wat maakt nu precies dat psychologische behoeften in bepaalde levensfasen worden vervuld of niet? Deze vragen willen wij met dit onderzoek beantwoorden, zodat wij de menselijke ontwikkeling beter begrijpen en mensen beter kunnen helpen.Belangrijke informatie over het onderzoek

Meedoen is vrijwillig. Voordat u beslist of u mee wilt doen, krijgt u in deze brief nadere informatie over het onderzoek. Lees de informatie rustig door, voordat u verdergaat. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam via onderzoekbasisbehoeften@ou.nlU wilt meedoen

U heeft de informatie doorgelezen en wilt meedoen aan het onderzoek. Voor deelname aan het onderzoek moet u 18 jaar en ouder zijn, toegang hebben tot internet en de Nederlandse taal voldoende begrijpen om antwoord te geven op vragen over uw leven. Voldoet u aan deze criteria? Dan kunt u meedoen aan het onderzoek. Om u mee te laten doen aan het onderzoek hebben wij wel u online toestemming nodig. Indien u deelneemt aan het onderzoek stemt u in met de onderstaande voorwaarden, weergegeven in een informed consent. 

Indien u besluit deel te nemen aan het onderzoek, kunt u zich op deze pagina registeren voor het onderzoek. Na registratie ontvangt u een e-mail met een link voor deelname aan deze studie.