Omstandergedrag bij politie-optredens

Beste deelnemer,

Welkom bij dit onderzoek naar omstandergedrag bij politieoptreden. Wij zijn studenten verbonden aan de KU Leuven en de Open Universiteit en voeren gezamenlijk een vragenlijstonderzoek uit over het gedrag van omstanders bij politieoptreden. Door deel te nemen aan dit onderzoek helpt u ons te begrijpen welke factoren in het politieoptreden van invloed zijn op het gedrag van omstanders. Deelnemers aan dit onderzoek dienen 18+ jaar en woonachtig in Nederland of België te zijn.

Alle gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. Alle informatie die u verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en anoniem gehouden. Dit betekent dat uw naam nergens zal verschijnen en dat uw specifieke antwoorden op geen enkele manier aan uw naam worden gekoppeld. Ook kunt u te allen tijde stoppen met dit onderzoek. De data van dit onderzoek wordt 10 jaar bewaard door de KU Leuven.

Dit onderzoek bestaat uit drie delen. Deel één van dit onderzoek betreft het eerste onderdeel van de vragenlijst. In het tweede deel van het onderzoek leest u een verkeerssituatie waarin een politieagent een auto aanhoudt en een boete uitdeelt aan de chauffeur. U zit als bijrijder in deze auto. Nadat u over het politieoptreden in deel 2 hebt gelezen, volgt in deel 3 het tweede onderdeel van de vragenlijst waarin u een reeks gevarieerde vragen over het politieoptreden en over uw reacties hierop gaat beantwoorden.

Dit onderzoek kan helpen tot vooruitgang in kennis die ten goede komt van de samenleving. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. We verzoeken u deze vragenlijst met aandacht en naar waarheid in te vullen.  Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw deelname. Mocht u bezwaren of opmerkingen hebben met betrekking tot de opzet en/of uitvoering van het onderzoek kan u zich wenden tot Nette.Vandenhouwe@kuleuven.be of karin.proost@ou.nl.

Deze studie werd beoordeeld en goedgekeurd door de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) van KU Leuven (G-2022-5754-R2(MAR)).