De impact van werkgeversnetwerken op organisaties

Wat is de impact van werkgeversnetwerken op organisaties?

Organisaties hechten steeds meer belang aan levenslange persoonlijke ontwikkeling en -leren van hun medewerkers. Een gemotiveerd en competent personeelsbestand is cruciaal om het hoofd te bieden aan uitdagingen als de war on talent, langer doorwerken, veranderingen in marktomstandigheden en de aard van het werk.

Om hun medewerkers meer kansen te bieden om zich te ontwikkelen, kunnen organisaties zich aansluiten bij een werkgeversnetwerk. Deze netwerken bieden toegang tot evenementen en activiteiten zoals: trainingen, webinars, proefstages, netwerkevenementen, matchtafels, en nog veel meer voor medewerkers van lid organisaties. Over de effectiviteit van deze netwerken voor het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid is nog niet veel bekend in de wetenschappelijke literatuur. We vragen uw medewerking voor deelname aan ons onderzoek als HR-professional gezien uw unieke rol in deze netwerken.

Binnen deze netwerken spelen HR-professionals een sleutelrol. Zij fungeren als ‘knooppunt’ voor hun organisatie in het netwerk met andere organisaties. Zowel voor de interne medewerkers uit de eigen organisatie kunnen ze hen gidsen naar evenementen en activiteiten die het best passen bij hun ontwikkelingsdoelen, maar ze fungeren ook als aanspreekpunt voor andere organisaties en werknemers uit het netwerk die op zoek zijn naar mogelijkheden om hun loopbaan verder te ontwikkelen

Aangezien deze aanpak nog relatief nieuw is en er weinig bekend is over de baten van dergelijke netwerken voor organisaties, is de Open Universiteit een onderzoeksproject gestart om een beter inzicht te krijgen in de mate waarin participatie aan werkgeversnetwerken kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid (bv. competenties, motivatie) van haar medewerkers en de gewenste personeelsstromen (bv. makkelijker kunnen aantrekken van talent) en welke factoren zoals bijvoorbeeld het leerklimaat in de organisatie daarbij een bevorderende rol kunnen spelen. 

Daarom zijn we geïnteresseerd om meer te vernemen over hoe u de participatie van uw organisatie en medewerkers aan het netwerk ervaart, en hoe als HR-professional het talent in uw organisatie inschat. Om dit onderwerp te onderzoeken vragen we u om 2 maal één online vragenlijst van ongeveer 20 minuten (met een tussenpoos van 6 maanden) in te vullen. De eerste vragenlijst is langer dan de tweede vragenlijst. Door deel te nemen aan dit onderzoek helpt u organisaties om de voordelen van participatie aan werkgeversnetwerken te maximaliseren!

U kunt zich aanmelden voor dit onderzoek door het formulier onderaan deze pagina in te vullen. U ontvangt dan een link om je account te activeren op uw emailadres.